BỘ BA SIÊU ĐẲNG Tăng sức đề kháng Trợ giúp tăng trưởng Trợ giúp ra rễ

Liên hệ

Thành phần

Sử dụng Phối hợp các loại phân bón: SIN100 APC, AGR100 APC, VITA100 APC cung cấp cho cây trồng đầy đủ các dưỡng chất: các đa lượng, các trung lượng, các vi lượng thiết yếu, các vitamin B1, B2, B6 và chất điều hòa sinh trưởng Naa.

Công dụng

  • Trợ giúp tăng trưởng lá, thân, rễ, cành, hoa, trái, củ.
  • Trợ giúp quang hợp và trao đổi dinh dưỡng giữa các bộ phận của cây.
  • Trợ giúp sinh trưởng mầm, chồi, lá, thân, rễ, cành, hoa, trái, củ.
  • Tăng sức đề kháng của cây với tác nhân gây bệnh.
  • Trợ giúp phân bổ chất hữu cơ và tổng hợp diệp lục tố.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng cả ba loại phân bón kết hợp để có được hiệu quả gấp nhiều lần. Tỷ lệ pha mỗi loại 10ml với 8 lít nước phun ướt và đều trên thân, lá.