PHÂN BÓN HỮU CƠ APC ORGANIC 68 – HUMIC HỮU CƠ

Liên hệ

Thương hiệu: HUMIC HỮU CƠ

Công dụng:

  • Độc phèn, thuốc Bảo Vệ Thực Vật, chống sốc cho cây trồng.
  • Cung cấp nguồn hữu cơ dễ tiêu, giúp đất tơi xốp, bộ rễ phát triển mạnh.
  • Duy trì độ phì nhiêu của đất, tăng hiệu quả sử dụng phân bón.
  • Giúp cứng cây, chống đổ ngã, tăng sức đề kháng với sâu bệnh và thời tiết không thuận lợi.
  • Giúp phân hóa mầm hoa, ra hoa đồng loạt, chống rụng hoa và trái non.
  • Giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.