PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK DHT WIN – APC LÂN 86

Liên hệ

Thành phần

 • Đạm tổng số (Nts): 3%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 35%;
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;
 • Bo (B): 6.000 ppm;
 • Độ ẩm: 5%.
 • Bổ sung phụ gia đặc biệt giúp cây phân hóa mầm hoa cực mạnh.

Công dụng

 • Làm già cơi đọt, ức chế đọt non.
 • Phân hóa mầm hoa cực mạnh – thúc ra bông đồng loạt.
 • Giúp cây tăng thụ phấn – tăng đậu trái.
 • Giúp hạn chế rụng hoa rụng trái non.
 • Giúp lớn trái, phì trái lên màu, đẹp trái.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Cây ăn trái, cây công nghiệp:
 • Giai đoạn phân hóa mầm hoa: Pha 1kg/200 lít nước (70-80gr/bình 16 lít nước)
 • Giai đoạn chồi hoa vừa nhú: Pha 500gr/200 lít nước (40-50gr/bình 16 lít nước)
 1. Lúa:

Dùng cho lúa giai đoạn ra rễ đẻ nhánh: Pha 50gr/bình 16 lít (2 bình/1000 m2)

 1. Các loại rau màu:
 • Vườn ươm cây con: Pha 10-20gr/bình 16 lít
 • Tăng trưởng rau màu: Pha 20-30gr/bình 16 lít