PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK SIN 100 APC – PHỤC HỒI NUÔI TRÁI

Liên hệ

Thương hiệu: PHỤC HỒI NUÔI TRÁI

Công dụng:

  • Giúp cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch.
  • Giúp bộ rễ phát triển ổn định hút nhiều dinh dưỡng, trẻ hóa cây trồng.
  • Giúp cây đâm chồi nhú đọt mạnh.
  • Giúp dưỡng hoa đậu trái, dưỡng trái, trái lớn nhanh.
  • Giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.