PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VITA100 APC – LỚN TRÁI GỒ GAI

Liên hệ

Thương hiệu: LỚN TRÁI GỒ GAI

Công dụng:

  • Cung cấp chất dinh dưỡng, vitamin, acid amin cần ở giai đoạn nuôi trái lớn.
  • Giúp trái lớn tối đa.
  • Giúp gồ gai, tròn trái.
  • Giúp chống nứt trái, thối trái.