PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG – APC ROOTS SIÊU KÉO ĐỌT

Liên hệ

Thành phần

 • Đạm tổng số (Nts): 7%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4.8%;
 • Kali hữu hiệu(K2Ohh): 3.2;
 • Axit amin: 0.31%; NAA: 0.108%;
 • Kẽm (Zn):61ppm;
 • Đồng (Cu): 84ppm;
 • Bo (B): 100ppm;
 • Sắt (Fe): 55ppm;
 • Tỷ trọng: 1.031;
 • pHH2O: 4;
 • Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%.

Công dụng

 • Bằng công nghệ NANO tạo ra những phân tử cực nhỏ hấp thụ qua tế bào cây một cách tổng lực và nhanh chóng giúp cây nhú đọt cực mạnh, cơi đọt khỏe và đồng loạt.
 • Đọt mập, vươn dài, lá xanh, dày tăng khả năng quang hợp.
 • Giúp giảm ngắn giai đoạn thiết kế cơ bản, cây nhanh phát triển đâm chồi, tạo tán mạnh vườn cây sau thu hoạch.
 • Giúp phục hồi nhanh cho cây già yếu, cây suy kiệt.
 • Với đầy đủ nguồn đa, trung vi lượng, acid humic, acid amin, rong biển, Enzym hoạt hóa giúp cây trồng phát triển cân đối và khỏe mạnh, hạn chế các hiện tượng thiếu trung và vi lượng.
 • Giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Cây ăn trái và cây công nghiệp:
 • Phun qua lá: Pha 50ml/25 lít nước
 • Tưới gốc; Pha 500ml/phuy 200 lít tưới mỗi gốc 5-10 lít nước tùy theo đường kính tán
 1. Các loại rau màu và thân leo:
 • Phun qua lá: 10ml/25 lít nước
 • Tưới gốc: 500ml/phuy 200 lít, tưới mỗi gốc 1-2 lít nước.