PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC DHT MAX MẬP ĐÒNG TRỔ THOÁT

Liên hệ

Thành phần

 • Đạm tổng số(Nts):5.5%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%;
 • Kali hữu hiệu(K2Ohh): 8.8%;
 • Axit amin: 4.3%; pHH2O: 6.8;
 • Tỷ trọng: 1.1;
 • Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%.

Công dụng

 • Cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, AMINOACID giúp đòng to khỏe, rước đòng trổ thoát.
 • Giúp phân hóa đòng tối đa, đòng mập, nhiều hạt, trổ thoát nhanh.
 • Giúp bông dài hạt mẩy, giảm tỉ lệ hạt lửng, rụng hạt.

Hướng dẫn sử dụng

 • Giai đoạn làm đòng: Pha 40ml/16 lít nước phun ướt đều thân, lá lúa
 • Giai đoạn trổ lẹt xẹt: 50ml/16 lít phun 2 bình /1 công.