PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC SIN 100 APC – NOURISH

Liên hệ

Thành phần

 • Đạm tổng số (Nts): 2%
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 0,5%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 0,2%
 • Sắt (Fe): 30 ppm
 • Magie (Mg): 8 ppm
 • pHH2O: 4
 • Tỷ trọng: 1,029

Công dụng

 • Cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây phục hồi nhanh sau hi trồng hoặc sau khi thu hoạch bông.
 • Giúp bộ rễ phát triển ổn định hút nhiều dinh dưỡng.
 • Giúp cây đâm chồi, nhú đọt nhanh, mạnh
 • Giúp dưỡng hoa, tăng màu sắc.

Hướng dẫn sử dụng

 • Phục hồi sau khi trồng pha 3-4ml,2 lít nước
 • Dưỡng cây ra rễ mạnh pha 3ml/2 lít nước
 • Định kỳ 5-7 ngày/phun 1 lần