THUỐC TRỪ SÂU X10 GOLD

Liên hệ

Thành phần

  • Emamectin benzoate 100 g/l;
  • Phụ gia: 900 g/l.

Công dụng

Asuco 100EC hiệu x10 gold được đăng ký với đối tượng sâu cuốn lá/lúa.

Hướng dẫn sử dụng

  • Liều lượng: 120ml/ha.
  • Pha 6ml/bình 20 lít nước.
  • Lượng nước phun 400 lít/ha.
  • Phun khi sâu hại mới xuất hiện hoặc mật độ sâu khoảng 10-12 con/m2.
  • Phun ướt đều cây trồng
  • Phun sáng sớm hoặc chiều mát
  • Asuco 100EC hiệu x10 gold được đăng ký với đối tượng sâu cuốn lá/lúa.