THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC POMPOM 11.6WG – HIỆU MET116 (5G)

Liên hệ

Thành phần

  • Hoạt chất: Methylamine Avemectin 114g/kg
  • Abamectin: 2g/kg
  • Phụ gia đặc biệt: 884g/kg

Công dụng

Methylamine Avermectin là hoạt chất mới nhất trong dòng thuốc sinh học. thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc, tác dụng trực tiếp đến hệ thần kinh sâu hại, hiệu lực cao, kéo dài, là hoạt chất mới nên chưa tạo tính kháng của sâu hại.

POMPOM 11.6 WG HIỆU MET 116 được đăng ký với đối tượng sâu cuốn lá/lúa.

Hướng dẫn sử dụng

  • Liều lượng: 60-120gr/ha.
  • Lượng nước phun: 400 lít/ha.
  • Phun khi sâu tuổi 1-2.