THUỐC TRỪ SÂU WOFATAC

Liên hệ

Thành phần

  • Profenofos 335g/l
  • Lambda-Cyhalothrin 15g/l
  • Phụ gia: 650 g/l

Công dụng

Tiêu diệt hiệu quả các đối tượng:

  • Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa.
  • Sâu Khoang/Lạc
  • Sâu vẽ bùa/Cam

Hướng dẫn sử dụng

  • Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/Lúa, sâu Khoang/Lạc: Pha 32ml cho bình 16 lít. Phun thuốc sâu khi sâu mới xuất hiện.
  • Sâu vẽ bùa/Cam: Pha 50ml cho bình 16 lít nước, phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện.