PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NK – APC KLI KNO3

Liên hệ

Thành phần

 • Đạm tổng số (Nts):13%
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh):46%
 • Độ ẩm:5%
 • Phụ gia đặc biệt cho quá trình ra hoa

Công dụng

 • Kích thích ra hoa trái vụ, giúp phá miên trạng mầm hoa mạnh.
 • Kích thích ra hoa tập trung, giảm rụng trái non, thúc trái to ngọt, mẫu mã đẹp.
 • Giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã, hạt to chắc, bóng đẹp.
 • Giúp tăng sức đề kháng sâu bệnh.
 • Tăng chất lượng và phẩm chất nông sản.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Cây ăn trái (sầu riêng, xoài, cam, bưởi, chanh, chôm chôm, mận, ổi, nhãn, thanh long): Pha từ 150-200g/bình 16 lít nước. Phun khi cây sắp trổ hoa, sau khi đậu trái non và nuôi trái.
 2. Cây lúa: Pha từ 100-150g/bình 16 lít nước. Phun trước và sau trổ bông từ 7-10 ngày.
 3. Cây ngô: Pha từ 100-150g/bình 16 lít nước. Phun trước và sau phun râu từ 10-15 ngày.
 4. Cây công nghiệp (hồ tiêu, cà phê, ca cao, điều): Pha từ 150-200g/bình 16 lít nước. Phun khi cây sắp trổ hoa, sau khi đậu trái non và nuôi trái – 15 ngày.