PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG – VITA100 APC

Liên hệ

Thành phần

 • Đạm tổng số (Nts): 1%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%;
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%;
 • Thiamine Cloride: 0,1%;
 • Riboflavin: 0,003%;
 • Pyridoxine hydrochloride: 0,1%;
 • NAA: 500 ppm;
 • pHH2O: 4;
 • Tỷ trọng: 1,032.

Công dụng

 • Trợ giúp ra rễ, ra hoa, đậu trái.
 • Trợ giúp tăng trưởng lá, thân, cành, hoa, trái, củ.
 • Trợ giúp sự trao đổi chất.
 • Giúp cây ra nhiều hoa, đậu nhiều trái, lớn trái, chống rụng trái, hạt to chắc, củ to, nặng ký và tăng thêm hương vị.
 • Bổ sung nhiều loại vitamin và trợ giúp cây ra rễ hút được nhiều nước và phân bón.
 • Giúp tăng chất lượng nông sản.
 • Sử dụng phối hợp với SIN100 APC và AGR100 APC hiệu quả tăng gấp nhiều lần.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Lúa: sử dụng 1,5 lít/ha/vụ, chia đều cho 3 lần phun/vụ vào các giai đoạn: lần 1 sau khi sạ từ 7-10 ngày giúp phát triển bộ rễ; lần 2 sau khi sạ từ 20-25 ngày giúp đẻ nhánh, lần 3 thời kỳ chuẩn bị trổ hoa.
 2. Cây rau: sử dụng 1,5 lít/ha/vụ:
 • Rau ăn lá bắt đầu phun sau khi gieo trồng từ 5-7 ngày, phun định kỳ 7 ngày/lần.
 • Rau ăn trái phun 2 lần/vụ, lần 1 sau khi trồng từ 7-10 ngày, lần 2 thời kỳ nuôi trái nhỏ.
 1. Hoa các loại: sử dụng 1,5 lít/ha/vụ, chia đều cho 3 lần phun/vụ vào giai đoạn sau khi gieo trồng từ 7-10 ngày đến trước ra hoa, giữa các lần cách nhau 10-20 ngày.
 2. Cây ăn trái và cây công nghiệp: na (mãng cầu), xoài, nho, cam, bưởi, chanh, nhãn, thanh long, sầu riêng, dưa, táo, cà phê, tiêu, cao su, chè, mía: sử dụng 3,6 lít/ha/vụ, chia đều cho 4 lần phun/vụ vào các giai đoạn sau thu hoạch; chuẩn bị ra hoa; nuôi dưỡng quả, hạt khi còn nhỏ (sau ra hoa); nuôi dưỡng quả, hạt đang lớn.
 3. Sử dụng cho chiết cành, giâm cành:
 • Chiết cành: bôi trực tiếp dung dịch Vita10 APC lên chỗ khoanh vỏ nơi ra rễ và bó bầu bằng đất ẩm.
 • Giâm cành: nhúng gốc trực tiếp vào dung dịch Vita100 APC từ 5-10 giây để khô rồi cắm vào giá thể.
 1. Cách pha: pha 10 ml với 8 lít nước phun ướt và đều trên thân, lá.