THUỐC TRỪ SÂU MEDOPAZ

Liên hệ


Thương hiệu: APC

Công dụng:

Đặc trị Bọ trĩ (chè), sâu vẽ bùa (cam)