PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VITA100 APC – NỞ GAI LÊN MÀU

Liên hệ

Thương hiệu: NỞ GAI LÊN MÀU

Công dụng:

  • Giúp trái lớn tối đa, tăng độ ngọt.
  • Giúp nở gai, mắt to, tạo phấn.
  • Giúp lên màu trứng gà, sáng trái.
  • Giúp tang năng suất, phẩm chất, tạo vị ngọt và bảo quản lâu.